Digitale teller voor bezoekers, studenten of klanten,

GS Count is een bezoekersteller voor media- en bibliotheken, scholen en ondernemingen, ontworpen door Grafisoft.  De teller geeft informatie over het aantal bezoekers per uur / dag / week / maand / jaar / ... weer in een browseromgeving. Deze informatie kan afgedrukt of gemaild worden.

 

Het systeem wordt aan de ingang(en) bevestigd. Dit systeem bestaat uit 1 of meerdere zenderontvanger(s), 1 of meerdere reflector(s) en een computer- of netwerkaansluiting. 

 

Naast informatie over het aantal bezoekers, kan ook het huidige en gemiddelde aantal bezoekers - op drukke en minder drukke momenten, tijdens of buiten de openingsuren, ... - door de computer berekend worden.

 

Wanneer deze teller op meerdere plaatsen in hetzelfde gebouw of in meerdere vestigingen wordt geïnstalleerd, kan statistiek berekend worden voor elke plaats afzonderlijk, maar ook voor alle plaatsen samen. De software laat ook toe groepen te maken, over de plaatsen heen, voor het tellen van speciale evenementen.

 

De statistiek is online raadpleegbaar. Alle data worden op een externe server veilig bewaard en blijven raadpleegbaar in de software. Een exportmogelijkheid naar Excel is voorzien.

Deze gegevens kunnen diverse overzichten genereren:

  • Het aantal bezoekers tijdens openingsuren, tijdens evenementen, …
  • Het aantal bezoekers op maandagen of dinsdagen, …
  • Het aantal bezoekers per vestiging, voor meerdere of alle vestigingen tegelijk.
  • Drukte en bezoekerspieken, bezettingsgraad, aantal aanwezigen.

 

De gegevens worden op onze Count-server bewaard en zijn via Internet overal raadpleegbaar, enkel door de verantwoordelijke(n) na paswoordcontrole. De klant hoeft geen back-up bij te houden.

 

Het systeem geeft meldingen in geval van storingen, de klant wordt verwittigd, indien het systeem om een bepaalde reden niet telt.  Bij de netwerkversie is standaard een extra controle ingebouwd op onderbroken straal tussen sensor en reflector. De klant krijgt hiervan onmiddellijk een bericht per mail.

 

Opties:

 

De teller kan uitgebreid worden met een bel. De bel heeft als functie de medewerkers te verwittigen wanneer iemand binnenkomt.

Dit is uiteraard enkel nodig tijdens sluitingsmomenten. Count laat de bel automatisch rinkelen of zoemen op basis van de openingsuren van je organisatie, school, bibliotheek of bedrijf (een ander schema kan ook gebruikt worden).

De optie aanwezigen geeft een het huidige aantal bezoekers weer. Dan meet je niet enkel hoeveel bezoekers op een bepaalde tijdspanne zijn langsgekomen, maar ook hoeveel van hen op een bepaald moment aanwezig zijn.  Dit aantal kan worden vergeleken met het maximum toegelaten aantal bezoekers, zodat studenten de actuele situatie kunnen opvolgen.  Dit kan ook de brandveiligheid ten goede komen.

 

Dit overzicht kan op volgende manier geraadpleegd worden: 

  • Via de GS Count website, na aanmelden.
  • Via je website, waarop steeds de actuele situatie wordt weergegeven.
  • Via een groot beeldscherm aan de ingang, waarop ook steeds het aantal aanwezige bezoekers op dat moment wordt weergegeven. 

 

Grafisoft voorziet ook in beheer en maintenance van de bezoekersteller. Bij uitval van de teller of het ontbreken van tellingen op normale openingsmomenten wordt Grafisoft automatisch verwittigd. We zoeken dan samen met jullie diensten naar de oorzaak en een oplossing. Dit is begrepen in de jaarlijkse hosting en maintenance prijs.

Installatie & training van GS-Count. 

Niet inbegrepen zijn netwerkkabels, goten, afwerkmodules, klein materiaal.

GS Count is een bezoekersteller voor media- en bibliotheken, scholen en ondernemingen, ontworpen door Grafisoft.  De teller geeft informatie over het aantal bezoekers per uur / dag / week / maand / jaar / ... weer in een browseromgeving. Deze informatie kan afgedrukt of gemaild worden.