ICT-Beleidsplan voor scholen

€ 2.400,00

Een ICT-beleidsplan is een levend plan, opgemaakt door vertegenwoordigers van alle belangengroepen in de school.  Idealiter wordt dit plan opgesteld door directieleden, leerkrachten, zorgverleners, leerlingen en ouders (of worden ze erbij betrokken).

Maak een SELFIE van je school en gebruik dit als NUL-situatie.  Start vanuit de resultaten om de ICT-werking in kaart te brengen.  Hou ook de eindtermen rond ICT in het oog.  Je kan Linkid ook voor ICT gebruiken.

Dit document is nooit af.  Regelmatige vergaderingen over dit thema zijn essentieel.

Doe beroep op Grafisoft om dit proces te begeleiden.  Grafisoft zorgt voor een goede omkadering, regelmaat in de vergaderingen, een plan van aanpak, ...

Hulpmiddelen voor opstellen van ICT-beleidsplan